Pozývame:


So 26.6.2021
Košice @ Collosseum

TVÖ (SK), KOLÁRČIK & BAND (SK), BUG SPENCER (SK), APATHEA (SK), OTRAS (SK)
... ostatné koncerty

Najnovšie fotky:

Forever Megashit XV. (11 - 12.6.2021, Bardejov)

Najnovší rozhovor:

Mišo Kralovič: "Blog is the new výmena kaziet"

Najnovší report:

ONDREY ZINTAER, SEDEM MINÚT STRACHU, MAREK MARCHIN (22.5.2021, Bardejov, Bašta)

Najnovšia recenzia:

NOTHING CLEAN - Disappointment 12"

Najnovší cestopis:

MEDICATION TIME (Česko + Nemecko)

Najnovší článok:

Igor Bancer strávi narodeniny vo väzení

Naposledy naskenovaný zin:

Choroba mysli #1 / 2002

Naposledy preložený text:

ARTURO - Walzer

Najnovší recept:

Goody foody na cibuľke a hríboch


MORKHIMMEL - ZLOSKŘIVEC 12"

Autor: Adrik | Počet videní: 597

Insane society
Ïnsömnïä! Täk tötö jë čïsté zlö! Pämätám sï, këď sä mï dö rúk döstälä prvá nährávkä MÖRKHÏTLËRÄ, ëštë lën v dvöjčlënnëj zöstävë. Pö nïëköľkých vÿpöčütïäch zäpädlä s nïë vëľkým záüjmöm prächöm. Úplnë ïné tö üž bölö prï ïch drühëj nährávkë "Shëëp ïn thë läbÿrïnth", këď üž bölï "rëgülérnöü" käpëlöü. Äk sï üž prï tëjtö döskë váhäl ä zdälä sä tï äž prïvëľmï tëmnöü, täk tútö döskü büdëš nënávïdïëť. Ëštë prëdtým vzälö mnöhö ľüdí vrátänë mňä nä mïlösť äj prvú nährávkü, ktörá vÿšlä vö Fräncúzskü v rëëdícïí nä vïnÿlë. Möžnö sï tö lën nähöváräm, älë nä ňöm znïë övëľä övëľä pöčúvätëlnëjšïë. Ä könëčnë könčím tëntö trápnÿ hïstörïcký úvöd ä döstáväm sä k Zlöskřïvcövï, ktörý vÿšïël vlänï pö kömplëtnëj výmënë mötörä. V Čëchách tö nëmöhlö výjsť ïndë äkö ü Ïnsänë söcïëtÿ rëcörds. Büdëm sä öpäköväť, älë üž söm vÿbräl z bänkömätü všïmné, ktöré mï Bärvák prävïdëlnë käždý mësïäc pösïëlä nä účët. Dlhé rökÿ má üž ürčïtý štändärt v prëvëdëní dösïëk äkö pötläčëná vnútörná käpsä älëbö öbrövský plägát k döskë nävÿšë. Nïë jë tömü ïnäk änï tëräz. Všëtkö jë kläsïckÿ lädëné v tmävých färbách ä žë vräj dïäböl, pärdón zlöskřïvëc nëchödí v čïërnöm ... Äkö söm üž näznäčïl, kömü hörkö ťäžkö lïëzlä dö üší prëdchádzäjúcä tvörbä, täk nëch sä rädšëj dö tëjtö döskÿ änï lën nëpúšťä. Mörkhïtlërövcï tëntöräz vÿmënïlï Šöpü zä Hëllsöünd, vďäkä čömü sä ïm pödärïlö döstäť z rëpráköv ëštë brütálnëjšïë östrëjší ä tötálnë zlý (zlý v döbröm) bläck mëtälövý zvük, ä tö jë üž čö pövëdäť. Änï bïcïë üž nëtëpú v d-bëät/crüstövöm rÿtmë, äž nä zöpár rýchlÿch päsáží jë tö všëtkö ödklëpäné v pömälšöm, nïëkëdÿ äž ärÿtmïcköm tëmpë. Äj Slávköv spëv sä mï zdá záhröbnëjší äkö këdÿköľvëk prëdtým. Äk tï z töhö všëtkéhö nëbüdë bëhäť mráz pö chrbtë, skús sï k döskë prëčítäť tëxtÿ plné jëmnëj mörbídnëj römäntïkÿ ä hnëď sä tö näpräví. Vÿpíchnüť müsím prë nëbänálnë tëxtÿ sklädbÿ "Zítřëk bëzë mě" ä "Dötëk mëdúzÿ", älë tïëž "Hrömädü mrtvých kräv", ktörá sä mï vrÿlä dö pämätë ëštë nä köncërtë s ÄNTÏSËCT. Šködä, žë 3 zö 7 tëxtöv sú pö änglïckÿ, älë tö prï spëvë äj täk nïktö nëspözná. Žïädnë prïrövnänïë sä dnës nëköná, nä tö bÿ sú tü ïní, plnövläsätëjší kölëgövïä. Prävdöü všäk jë, žë MÖRKHÏTLËR üž dávnö nëüctïëväjú pöhänïä lën v lökálnÿch tërïtórïách, prëtö sä nám östávä lën mödlïť k sätänövï, nëch Slávkä nënäpädnë ödsťähöväť sä zä vëľkú mlákü ä täm pökräčöväť v nïčëní v növëj zöstävë äkö sä tö üž räz stälö prï nëmënövänëj präžskëj vëlïčïnë. Pöčítäjtë s tým, žë söng z plánövänéhö splït 7" s ËWÏG FRÖST büdë ëštë väčšïë ZLÖ!

bandzone.cz/morkhimmel

  1. Insomnia
  2. Nothing
  3. Zítřek beze mě
  4. Dark sky
  5. Dotek medúzy
  6. Hromada mrtvých krav
  7. Tunica molesta

Pridaj komentár k recenzii:

Meno:

Email:

Antispam: Y+O+D

Správa:

#5058 Vomit napí­sal/a: 04.03.2013 11:37:53

Mne sa zase nepáči, že si niekde nedal ¨ ale dĺžne... Ale ináč paráda

#5056 adrik napí­sal/a: 03.03.2013 22:59:54

http://translate.google.com/#sv/sk/

#5055 minothrasher napí­sal/a: 03.03.2013 22:55:41

Piči dojebal si to Adrik, to sa nedá čítať

Zaujalo nás:

Posledné komentáre:

15.06. 16:13 roman:


Pozdravujem, vie mi niekto poradiť, kde zohnať LP Rübäniskö ‎– Nihil Blues
(guestbook)

05.06. 21:51 karfin:


cenu to malo ešte bez Barbary ... https://www.youtube.com/watch?v=X-2dOMn--d8
22.5.2021 ONDREY ZINTAER, SEDEM MINÚT STRACHU, MAREK MARCHIN Bardejov, Bašta (report)

03.06. 08:13 Balki:


Nasrac, aj tak to bez Barbary nema cenu :/
22.5.2021 ONDREY ZINTAER, SEDEM MINÚT STRACHU, MAREK MARCHIN Bardejov, Bašta (report)

02.06. 15:49 adrik:


Z toho by som si srandu nikdy nerobil: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/maduar-2020-tour-roznava/
22.5.2021 ONDREY ZINTAER, SEDEM MINÚT STRACHU, MAREK MARCHIN Bardejov, Bašta (report)

02.06. 15:18 Balki:


Si rob picu, ze Maduar bol v Roznave ...
22.5.2021 ONDREY ZINTAER, SEDEM MINÚT STRACHU, MAREK MARCHIN Bardejov, Bašta (report)

06.05. 19:07 Elramon:


ja som spoko. prva verzia chaos, toto nie je extra vzhladne, ale ucelove, takze ok.
(novinka)

05.05. 18:10 Lichtle - B.I.T.CH.:


https://bitchxzine.blogspot.com/2021/05/obrana-bicova-pozdravujem-necitatelov.html
(novinka)

05.05. 08:19 punkerxxx:


Super, drzim palce, takyto kseft s doskami by som uvital aj v BA. (otvoril uz konecne Klaus ten kseft na Medenej po tych rokoch??)
(novinka)

04.05. 20:47 Pissmaster:


Odvazna vec. Drzim vam palice a tesi sa ked dojdem na nakup!! (a pivo)
(novinka)

04.05. 20:28 Dead:


Tento zin som si ešte nezaobstaral ale keď sa mi dostane do rúk čo dúfam že hej!tak prednú stranu určite prelepím,z jednoduchého dôvodu, mám deti ktoré majú niečo pod desať rokov a nec ..
(novinka)