PUNKGEN
| NOVINKY | KONCERTY | FOTOARCHÍV | RECENZIE | ROZHOVORY | ČLÁNKY | SÚŤAŽE |
| DISTRO | LABEL | ARCHíV FANZINOV | PREKLADY TEXTOV | RECEPTY | GUESTBOOK |
RSS
POZÝVAME:
Ne 29.9.2019
ONE BURNING MATCH (Francúzsko), CLIVOSŤ (SK)

Košice, Collosseum

plagát
.. ostatné koncerty

NOVINKA V DISTRE:

PUTRID EMENTAL CHEESE #10
2.50 €

NAJNOVŠIE FOTKY:
-273.15, ETERNAL GODFUCK, PURE CONFUSION, TIDES DENIED (17.9.2019, Košice)

NAJNOVŠÍ ROZHOVOR:
Muco (SANGRE DE CRISTO, SIGNA SINISTRA, KACZYNSKI, LAKKA)

NAJNOVŠÍ REPORT:
CLIVOSŤ, AHOJ, DUDETHEWOLF (13.9.2019, Košice, Collosseum)

NAJNOVŠIA RECENZIA:
GATTACA - U-lock justice 5"

NAJNOVŠÍ ČLÁNOK:
Pozvánka na Setkání svobodných duší 2019

NAPOSLEDY NASKENOVANÝ ZIN:
Biosfere #5 / 2004

NAJNOVŠÍ PRELOŹENÝ TEXT:
OI POLLOI - We dont need them

NAJNOVŠÍ RECEPT:
Čili z TV Paprika


Rozhovor DISTAX
Je pravda, e na tejto strnke sa u rozhovor s DISTAXOM nachdza. Adrik kapelu spovedal niekedy v roku 2013 a odvtedy sa toho v kapele o to pomenilo. Horcou novinkou je ich split plata s CONCUSSOU, ktor vydali len tento rok. Aj o nej si o to pretate niie.
Wrbo


Wrbo: Tak sa nm troku predstavte. Odkia privial vietor neocrust pod Tatry?

Andrej: Ahoj Wrbo, ja som Andrej. Pochdzam zo Svitu. Som slobodn, rd si pretam dobr knihu, vyltim krovku ... Srandujem, ale televzne kvzy 90-tych rokov na mne zanechali znamenie. Sme DISTAX zPopradu. Existujeme u od roku 2011, tak asi vina ud tu vie, oo ide, ale opakovanie je matka mdrosti (a otec stratenho asu). Vietor privial cez internet MP3ky vdskeho crustu ku mne okolo roku 2008 aja som u vtedy vedel, kde bude pokraova moje hudobn snaenie.

Wrbo: Ak sa nemlim, tak 3/5 z Vs ij momentlne v Bratislave. Celkom by ma zaujmalo, ako pri takej diake zvldate skky a komponovanie. Mus to by celkom nron proces nie?

Andrej: Prvee sa mli. Momentlne je to 1/5. 3/5 boli vminulosti amono oskoro to bud znovu. Ale aj napriek priaznivmu stavu 1/5 to ide vemi pomaly. Najnov song, ktor hrvame, m dva apol roka. Tie ostatn okolo 5 aviac rokov. Tento stav ma tve, no je to boj. Urite nie som zstancom idey zrui kapelu aurobi miesto nej nov. Radej urobm nov anechm aj star.

Miyia: Mea culpa, u desa rokov ijem vhlavnom meste. Osobne sa mi pi, e dokeme fungova aj na diaku, je to ukka toho, e vetko sa d, ke sa chce. Amy chceme.

Dalibor: Je ak skonsolidova koncerty a nieto skky. Som zPP, no polasu tam nie som, pracovn zujmy ma mierne obmedzuj.

Zooroo: Ja mm celkovo mlo asu vivote. Cestova cez republiku som si ale zvykol. Myslm, e kad pre spolon cie rob, o je vjeho silch.

Wrbo: Vina z Vs m ete okrem DISTAXu aj nejak in kapelky. Niekto ich m dokonca aj viac. Beriete prve tto bandu, ako svoju domovsk a hlavn alebo nad tm vbec takto neuvaujete? Nakoniec by som bol zvedav na konen vpoet - kto hr ete kde?

Andrej: DISTAX, HUMAN HUMUS aRANA. Vetky povaujem za domovsk, nakoko som ich okrem HH zakladal. Na dnen tvr HH som mal ale siln vplyv odkedy som priiel, tak to beriem rovnako. U som sa aj zamal, ktor je t hlavn a"vlajkov lo", ako sa zo ma smej vHUMAN HUMUS. Ale ned sa to poveda. Kad vypa vo mne in as akad m pre ma in zmysel.

Miyia: Dievensk poin IN-SANE. Sce snimi hrm orok dlhie ako vDISTAXE, ale nevedela by som uri t "hlavn". Je to in hudba, in udia, in filozofia ain mesto.

Dalibor: Ja mm ete zbavov kapelu ZRCADLO SRDCA / ZLOB, ktor ije od roku 2008, kde som sm, ide o dalie moje npady v kope, sem tam aj zahrm, kde toud bav. Prioritou je vak Distax.

Samo: Asi pred rokom sme skamoom zaloili kapelu POTHRATOR. Je to thrash-grindov kapela amomentlne pracujeme na skladbch do nho prvho albumu. ako poveda, ktor bandu povaujem za domovsk. VDISTAXE sce psobm len krtko, no vkapele sa ctim ako doma. Moje psobenie vDISTAXE je splnen sen vekho fanika kapely.

Zooroo: Ja aktvne hrm skapelou ROZPOR, u v podstate nejak tyri roky. Psobm aj vpopradskej zostave THOSE WEIRD THINGS. Je to skr garov vec, nemme poriadnu nahrvku ani vek ambcie, ale je to vemi dobr a bav ma to. ADISTAX.

Wrbo: D sa poda Vs prs v neocruste ete s niem novm? Radi experimentujete pri skladan muziky alebo sa drte presne vyhradench mantinelov v danom tle? Aby ste mi rozumeli - mali ste u od zaiatku presn pln, e DISTAX mus znie bez kompromisov ako kandinvska kapela?

Andrej: U som vyie spomenul vplyv vdskych kapiel. Na podobu DISTAXU najviac vzaiatkoch vplvali MARTYRDOD aMASSMORD, ale aj panielsky 3RD AGE ATTACK aslovensk HIPPIE KILLER aADACTA. Oplnoch by som ale nehovoril. Hrali sme hlavne tak, ako som to vedel vtedy vymyslie aako sme to vedeli zahra, ale vo veobecnosti nie som moc zstancom experimentovania.

Dalibor: Nemm rd iadne katukovanie, hrme hudbu ako vieme a chceme, kto chce, nech si kapelku zarad aj veda Joka ernho. Texty v novch skladbch robm ja, hlavne tak, ak mm pocit z konkrtnej piesne. Samozrejme aj okolia.

Zooroo: Myslm, e je stle mon do hudby prina nov pohady anpady. Zle to na uoch, o to robia aako to ctia.

Wrbo: Ako ste na tom s personlnymi zmenami? Andrej sa preskupil od bicch ku gitare a nie som si ist, ale mm pocit, e Dalibor tie nespieva s Vami od zaiatku. Vlastne sdiac poda starch fotiek mi vychdza, e jedinm pvodnm lenom je prve Andrej. Mlim sa?

Andrej: Teraz sa nemli. Som jedinm pvodnm lenom. Zo zaiatku sa to striedalo rchlejie, no potom sa u zostava ustlila. Teraj erstv bask Samo je trinstym lenom vporad. Dalibor priiel v2012 aZoro sMiyiou v2013. Odvtedy sa pr krt u len vystriedali basci (Breza, Ivo (THOSE WEIRD THINGS), Zildo (ATARAXIA)).

Wrbo: Ak miesto vo Vaom rebrku ivotnch priort zastva muzika a koncerty? S ete aj po rokoch na tch istch priekach alebo to cel vnmate plne inak? o je tm lkadlom, i bodom, o Vs ete stle dr pri tom, o robte?

Andrej: S na prvom mieste apo rokoch si robia stle v nskok. Je to mj ivot aobetujem tomu drviv vinu mojej energie, asu apeaz. Dr ma pri tom hlavne komunita, ktor okolo toho funguje. Spozn asnch ud (samozrejme aj nejakch darebkov aoranov) aotvraj sa ti dvere do sveta. Vid, e sa d i aj trochu inak, ako si sa nauil vdetstve. No asamozrejme vkapele je to osebarealizcii atbe tvori azanecha za sebou nejak diela, sktormi si spokojn nie len ty, ale poteia aj ud aivot je zas onieo kraj.

Miyia: Hra vkapele bol mj tnedersk sen od ias, ke som prv krt chytila elektrick gitaru do rk askamoom na bicch sme si strihli "My own summer" od DEFTONES. To je ono, drm vruke nejak nstroj adokem reprodukova hudbu, ktor ma bav! So ivm hranm som vak zaala celkom neskoro, mala som 22 rokov hrajc svoj prv koncert. Za tch 5 rokov som zaila neskuton veci, rozirujem si hudobn obzory, stretvam ud, bavm sa aneviem si predstavi, e by som niekedy mala kapelu zavesi na klinec.

Samo: Hudba sa venujem asi od svojich 15-tich rokov, kedy som si kpil svoju prv gitaru. Medzitm som preiel na basgitaru aposledn polrok hrm na bicie vkapele POTHRATOR, take hudba je vec, ktor ma bav anapa. V mojom vonom ase mimo prce jejednoznane slom jedna vmojich zubch. Lkadlom hudby je pre ma neustle sa uenie nieomu novmu ajednoznane udia, pretoe hudba je ouoch.

Zooroo: Hrvam aktvne cca 12 rokov. Nenaiel som si lepie hobby, ale v poslednej dobe ctim, e mi to berie vea energie. Hlavne cestovanie. Stoj to as aj peniaze. Urite to nie je pre ma top priorita, ale vemi dleit sas mojej osobnosti zhadiska tvorivho procesu. Budem to postupne urite posva na druh koaj.

Wrbo: Prednedvnom ste vydali von prv vek dosku. Preo ste sa rozhodli prve pre LP? Je u poda Vs CD v sasnosti mtve mdium? oraz astejie sa stretvam s digitlnym releasom albumov s tm, e kapela nem zujem o iaden in fyzick nosi a sta im, ke si niekto ich MP3 kpi. Ak postoj mte k tomuto modernmu fenomnu?

Andrej: Nosie poda ma odraj dobu. Nepovedal by som, e s mtve, ale dnes u CDek nemaj tak hodnotu, vroba stoj 5 korn, daj sa koprova aposlia tak maximlne do autordia aaj posledn kapela si ich vyrob na kolene. V90-tych pochopitene zaali fia, internety neboli, napaovaky neskr iba vemi vzcne aich prehrvanie sa stalo ritulom, ako je to dnes splatami. Aprve preto poda ma platne znovu fiia. Zprehrvania je ritul anik zreality, oddych aas, pri ktorom nerob zva ni dleit. Svet vonku je rchly azplatn sa stva relax. Digitlne release-y s fajn, takisto podpor kapelu, ale neposkytne ti to t dovolenku od reality. Vyrstol som na Elne zplatn, a na tej istej gramo zostave fungujeme dodnes (TESLA NC470). Bola to jasn voba. Som zstancom platn prve ztchto dvodov napriek tomu, e viem, e vinyl nem najvyiu zvukov kvalitu, je to mtus.

Zooroo: Nech si kad riei hudbu ako chce. Pre ma je dleit ma ztvorby zznam na platni. Vpodstate to cel robm hlavne kvli tomu, aby som tie vinyly mohol pa, ke budem star, pi pri tom whisky, faji cigaru, ak mi dovtedy nevybuchn pca aspomna, ak to vtedy bolo, ke sa tie zznamy diali.

Wrbo: o predchdzalo vzniku Vaeho split LP? Kde sa nahrvalo a nejak pikoky okolo produ? Bola CONCUSSA jasn voba pri hadan kapely na druh stranu dosky? Ke sme u pri nich ned sa mi nespta. Hraj ete vbec?

Andrej: Schalanmi zCONCUSSY sme sa dohodli u vroku 2013, e snimi pjdeme do splitka. ROXOR bola asi vyia liga ain crustov kapely tu moc nehrali, take kamoi zCONCUSSY boli jasn voba. Prv verziu nahrvky sme spravili u vseptembri 2013 ete so mnou za bubnami. (Ztejto nahrvky vyla skladba "Ingot" na Adrikovej 7" kompilcii. Azvyok som nedvno hodil bandcamp ako album "Unreleased".) Dohodli sme sa, e pokme na nahrvku Vranovanov. T sa odkladala anaahovala tak dlho, e my sme medzitm pozmenili zostavu aso Zorom na bicch sme sa rozhodli nahra vetko znovu. Vroku 2015 sa pre zmenu akalo zase na ns. Vnovembri sme to konene nahrali, no prce okolo toho sa zase naahovali. Problmy smasteringom a dva krt zl testpress tie vemi neurchlili tento prod, ale lovek sa u. Nabudce to pjde sn hladie. Nakoniec plata vyla von a koncom marca 2017. Tak si to zrtaj!

Miyia: Nahrvali sme uPea vTretradrot tdiu vo Vranove, bol to pardny pracovno-zbavn vkend, zktorho mme aj zostrih na youtube kskladbe "Disco Vietnam". no, dali sme si aj diskotku svranovskmi pankmi aDJ si myslel, e nm vyjde vstrety, ke pust Ine Kafe :D

Dalibor: LP sCONCUSSOUbolo pre ma jasn rozhodnutie, pretoe s to kamoi a vedia robi muziku! Nemm presn informcie otom, i teraz hraj, no maj rodiovsk radosti, take priority s jasn.

Wrbo: Ak ste zatia zaregistrovali ohlas? Nie som si ist, i sa podobn muzika ete okrem Bratislavy na Slovensku vbec niekde hr. Kudne hote nejak tipy, ak Vs nieo napadne. Taktie by ma zaujmalo, i Vs posledne zaujala nejak kapela, i jedinec natoko, e ste ostali nechpavo st s otvorenmi stami?

Andrej: Ohlasy s zatia pozitvne. Tie negatvne nm len mono nechc poveda. Ale salbumom som vemi spokojn. Podobn muziku som u ns okrem LUTRY nezaregistroval. To, o ma vemi zaujalo, s znme veci ato naprklad SHALLOV a the WILDERNESS. Mono stoj za zmienku BARBAR, ktor sa po dlhch rokoch ako one-man projekt na bandzone pozbieral vregulrnu kapelu. Ten som si naivo vemi vychutnal. Ainak si ideme vposlednom ase spolu celkom Joa emlu.

Miyia: Ja som sa stretla u aj snegatvnymi ohlasmi. Pre niektorch "crusterov" sme prli "emo", prli uplakan meldie vzhadom na n ner - to je ale to, o sa mi na ns pi, e nehrme proste len rchly tvrd punkov crust.

Dalibor: Ja sa stretvam s pozitif ohlasom na nae psobenie, a ke sa niekomu nepi n prejav, jeho vec. Hrme, ako vieme.

Zooroo: S ohlasy, hlavne hudobnckych kruhov aznmych.

Wrbo: Vimol som si, e niekedy hrvate aj na metalovch akcich. Badte nejak rozdiel medzi metalovou a punkovou komunitou?

Andrej: Na metalovch koncertoch sa obas nachdzam aj mimo hrania, mm rd aj kopu metalovch kapiel. Hlavne death metal alebo aj hocio in. V metalovej scne mi chba presah. Akoby metalistov zaujmal len metal apivo. Prpadne kad m nejak svoje zujmy, niektor sa opi, niektor posmech zveganov aniektor black metalisti hajlovaky. Mono niektorm krivdm, nevidm do toho tak hlboko, ako do punkovch akci. Zhrnul by som to tak, e punk vnmam ako ivotn tl a metal len ako hobby. Ametalistov, ktor sa aj zaujmaj osvet okolo seba skr povaujem za punkov, o povaj metal.

Miyia: Zmjho pohadu je najv rozdiel vtextoch. Troku to zoveobecnm aprivriem oi pred vnimkami, ale myslm, e punk riei spolonos, politiku, nzor, problmy, ktor sa tkaj kadho zns. Metal (aspo tie odnoe, ktor povam ja), vychdza vtextoch skr zosobnch pocitov, sksenost jednotlivca, takch tch "skromnch tragdi". Texty sa potom odzrkadluj vkomunite, punkov akcie dvaj priestor povedzme vegnstvu, antifaizmu, ochrane zvierat aivotnho prostredia, km na metalovch akcich njde asto len stnok smerchom kapiel. Ete raz ale opakujem, s vnimky vkadom nri ina kadej akcii aja nie som iaden hudobn kritik, aby som sa k tejto tme vyjadrila dostatone fundovane.

Samo: Punk je poda ma viac zaloen na textoch, ktor rieia celkovo protisystmov mylienky, kdeto vmetale sa dva v draz na samotn hudbu ako na texty. Shlasm sAndrejom, e punk je ivotn tl ametal vnmam skr ako isto hudobn tl.

Dalibor: udia s vade rovnak.

Wrbo: Nejak (ne)publikovaten zitok z ciest by sa nenaiel? Musm sa prizna, e sa rd vyvam v kuriznych prhodch z tour, take ma nemete sklama hehe :-)

Andrej: Nepublikovaten ti (ne)poviem dakedy na koncerte alebo na turn, ale napad mi jedna prhoda zcesty domov zkoncertu vKoiciach 5.5.2013. Ili sme akurt do Smiian vyhodi Zora domov acestou zLevoe do Smiian som si vimol nieo ierne na ceste pred nami (postava/bytos?). Ke sa svetl auta pribliovali au-u to mali osvetli, cel sa to naraz premiestnilo na pole veda cesty amy sme prefrali okolo bez toho, aby sme zistili, o to vlastne bolo. Nekldol by som tomu pozornos apresvedil by som samho seba, e sa mi to iba zdalo, ale prv, kto sa ozval, bol Breza, n bval bask (zvyok auta spal vzadu aBreza mi robil spolonos pri ofrovan vnoci) apovedal "si to videl?!". Ano, ja som to videl. Cel to trvalo mono dve sekundy.

Miyia: Toto je Andrej ajeho pam na dtumy :D Ja som tak astn, e som t cestu prespala, haha ... No ale spomeniem tie jeden zitok: Spolon turn sHUMAN HUMUS. Poian dodvka snefunknou zstrkou, iadne GPS, jeden telefn sroamingom, ale vybit. Len si tak ide cez Bosnu aHercegovinu, ke sa zrazu ocitne na jednosmernej lesnej ceste, vavo priepas, vpravo tabule Pozor, mny!, pred tebou tmav tunely vykopan do skaly anetu, o a ak na ich konci. Krsna tritvrte-hodinov projka :D Nebolo nm veru vetko jedno ... Vlastne cel turn v2015 bolo pln pikoiek, od ukradnutho telefnu na pli cez Andrejovu pophlen bradavku vmori, zavacie problmy skoro celej kapely a po drogov byt vSrbsku :D

Dalibor: Zobudenie sa predobedom v Poprade na stejdi de po koncerte, na Ivovch dredoch po konciku. Vonku.

Zooroo: Na nepublikovaten sa snam zabudn.. ;)

Wrbo: Nezakod mal nhad do undergroundovej histrie Popradu a Svitu. Niekto mi pred asom hovoril, e Poprad je pre neho mestom revival kapiel. Trochu som sa nad tm zamyslel a priiel som na to, e vlastne skoro ni od Vs nepoznm. Jedine podtatrancov T.O.M.L.. Registroval som ete pochybne skinheadskch SIGNUM VICTORIAE a INCIDENT, i punkovch BULLBOXERS (Vae sestersk kapely nepotam). o sa tka Svitu, tak detto. Zahrte ns informciami!

Andrej: VPoprade bolo viac skr metalovch kapiel, ale vina skonila. ahaj to ete ASTAROT (u cez 20 rokov vborn kapela) ana star kolen sa snaia aj death metalisti SURGERY znaej gare. Potom asi ni, o s nami nem svislos. Vpunku ahardcore punku to, o zaniklo, tak prehad vbec nemm. Chvu hrvali NEZUJEM, okolo roku 2012. Hrali aj na treom Brainwashi, ale asi nemali zujem alej pokraova, tak u je to pas. A vo Svite viem iba oDEGUSTATORE, no videl som pr ich pochybnch fanikov vThor Steineroch.

Zooroo: Tak ako vrav, tchto pr zostv tam bolo. TOML som miloval. Aktvne sme hrali asi 8 rokov. Snimi som to cel zaal.

Wrbo: Organizujete u XIX. koncert pod nzvom Brainwash, ktor m tradciu od roku 2012. Keby ste malizhodnotivetky tie akcie, o ste u spravili, tak m nvtevnos a zujem tendenciu skr stpa alebo je to prve naopak?

Andrej: Akcie Brainwash s moje akcie zameran na hc punk apod. vo veobecnosti. Robili sme predtm schalanmi Svit Masakre 1 a 5 apr alch skr metalovch koncertov. Io vtch asoch robieval prevane grindov adeath metalov koncerty apotom som zaal robi Brainwash. Odvim sa poveda, e sme si vtedy nauili ud chodi na koncerty. Poty azujem stle je avemi ma te, e vdam kadm rokom nov, mlad tvre. Sn nov generciu. Predsalen u nie som najmlad. Te ma aj pr kamoov, o mi vdy pomu okolo koncertu amyslm, e to tu m zmysel. No systm "kad mesiac koncert" nie je udraten ani tu.

Wrbo: Ak s zuby DISTAXu mimo kapelu a muziku? Stretvate sa aj inde ako na skobni?

Andrej: Problm je, e my sa nestretvame ani na skobni :D. Keby sme mali viac asu abvali vjednom meste, tak by sme sa stretvali aj na zchode. Ja sa obas povozm na bicykli alebo motorke aporobm okolo domu. Achcel by som sa po rokoch zase dosta aj kmjmu autu: Wartburgu 353.

Miyia: Ja sa snam dokopa knejakej portovej aktivite, zatia nespene :D Niekedy mm pocit, e okrem hudby ani nemm in zuby. Skoro kad vkend sa vyskytnem na nejakom koncerte alebo akcii, chodievam takto aj na Moravu skrz moje alternative-metalov ja, rada stretvam ud. Zavrie sa vpiatok veer doma kfilmu alebo knihe mi akosi nevonia.

Samo: Mimo kapelu je to zmojej strany druh kapela. Ale plne mimo hudbu s to hlavne priatelia, sktormi sa aj tak najviac stretvam na koncertoch. Samozrejme nejak dobr film alebo kniha, ale radej uprednostujem to, e niekde vybehnem von spriatemi.

Dalibor: Jazdmna bajgi, chodme na pifka, kpa sa do Batizoviec a tak, ako ben rodina.

Zooroo: port, saunovanie, divadlo, literatra, fotografia, dokumentrny film, serily, prca - som dizajnr, navrhujem interiry, azaal som sa venova retaurovaniu nbytkov 60-tych rokov.

Wrbo: Predposledn otzku som si poial zo zinu Revenge of the nerds. Ak vhu prikladte svojmu zvuku? Siahte po zabehnutch klasikch alebo radi experimentujete so zvukom?

Andrej: Svojmu zvuku prikladme relatvne vysok vhu. Rozumiem kapelm, o hraj na umtkach ana polorozpadnutej aparatre, ale vtedy je to o inom. Tie kapely s zva prve otom e "nemusm ma drah veci, nemusm vedie dobre hra, ale hrm" - aj otom je pre ma punk. Ale po tch rokoch u chcem, aby nae vystpenie bolo pre ud zitkom. Aj ke hrme vpivnici, vtedy oto viac pou rozdiel vkvalite aparatry. To je jedna zvec, o zabja koncerty, zl, hlavne nezrozumiten zvuk. Kad miestnos m in akustiku astm treba rta. Mal som rd bratislavsk Obludu, ale raz som tam bol na koncerte ADACTY, ich pesniky som mal napovan odpredu odzadu ake zaali, tak mi chvu trvalo, km som zistil, ktor song hraj. udia to vinou zhltn, ale nao potom vymame pesniky? Vieme, e dnes koncert urob brskto, ale preo si aspo nezavol kamarta, o sa trochu rozumie technike? Spevy vzbia, vypadvaj kontakty, mikrofny elektrizuj. Niekedy nemaj organiztori ni avetko chc, aby doniesli a vyskladali kapely. To je akoby a niekto pozval na veeru, ale vjedle je aj plese avlasy aete si m donies vlastn chlieb. Na konci m by samozrejme van, e si si mohol zajes. Asfajen alebo spit organiztor ti povie "ve to je punk!". Hovno. Punk nie je vhovorka pre nezujem alebo neschopnos. Punk je zodpovednos. Repekt vetkm, o si daj zlea. No stailo tohto vlevu. o sa tka kapely, tak klasika, Marshall, Marshall, Marshall, Marshall ana basu Terror Bass achladnika. iadne experimenty.

Zooro: Je to vemi dleit as hudby. Roky pracujem individulne na tom, ako zniem, ale aj celok je nemenej dleit. Medzi nami s mono nzorov rozdiely na zvuk, ale ako kapela znieme dobre. S tm som spokojn.

Miyia: Amen.

Wrbo: Tak a nakoniec u len obligtna - o DISTAX a budcnos? Plny, sny, i priania?

Andrej: Chcel by som hra vea koncertov,popreda platne, s na turn. Mojm prianm je, aby sme zahrali viac koncertov ako tch, o musm odmietnu. Mme u rozroben nieo nov, tak sn u tento rok zahrme aj nejak novinku po 2 rokoch. Wrbo, akujeme za priestor aza to, e to rob.

Miyia: Ned sa mi neshlasi. Vea hra, idel s dvoj- aviac-dovky, kedy mme as by cel kapela spolu, pokeca, zabavi sa. Niekedy mi to chba - to udsk, kee hrvame aj koncerty tlom, e chalani sa vez spolu zPP autom aja prdem zopanho smeru vlakom. Dohr sa koncert akad ide zas opanm smerom domov. Ale aj t chva na pdiu stoj za to :).

Zoroo: Chcem milova svoju partnerku, zrekontruova dom aby spokojn vivote.

distax.bandcamp.com


 
Ptal sa: Wrbo

Tento rozhovor u bol zobrazen 1070 krt!
Sp na rozhovory
Oznmkuj tento rozhovor ako v kole:
1 2 3 4 5
Hodnotenie rozhovoru: 1.25

Pridaj komentr k rozhovoru:
NICKNAME:
E-MAIL:
WEB:
N+K+Z+T+9
TEXT:


 #7245 Balki www.zphmusic.sk  napsal/a 11.10.2017 07:59:07
"A metalistov, ktor sa aj zaujmaj o svet okolo seba skr povaujem za punkov, o povaj metal." - skvele povedane. Plus s Andrejevicom maximalne suhlasim aj co sa tyka predposlednej otazky ohladom zvuku!
POSLEDNÉ KOMENTÁRE:
17.09. 15:45
masskillah: Kokos Ahoj mi od >> 13.9.2019 CLIVOSŤ, AHOJ, DUDETHEWOLF Košice, Collosseum (report)
16.09. 16:53
axc: daj si predchadz >> EMBOLISM (archív zinov)
16.09. 16:08
Kraken: Ahoj.
Vel .. >> EMBOLISM (archív zinov)

13.09. 21:06
Mišo Štich: K tým R.A.M.B.O. .. >> GATTACA - U-lock justice 5" (recenzia)
28.08. 13:10
Tomáš NIČITEĽ: Ahojte, kapela N .. >> (guestbook)

ANKETA:
Slovensk UG vinyl vydan v roku 2018?

[2/3.45%]
ABORTION - All you need is hate 12"

[0/0%]
ABORTION / PER CAPITA 7"

[0/0%]
ADACTA - Ad maiorem dei gloriam 12"

[1/1.72%]
ADACTA - Circullus viciosus 12"

[3/5.17%]
ADACTA - Zlo 12"

[8/13.79%]
BETON / ROXOR 12"

[8/13.79%]
CATASTROFY - Besnota 12"

[0/0%]
AD / LAHAR 12"

[7/12.07%]
MEDICATION TIME / MENTAL TENSION 7"

[6/10.34%]
NAO NZOV - Old school punk rock

[4/6.9%]
NIITE / ZOZOO 10"

[5/8.62%]
SEDEM MINT STRACHU / Final exit 7"

[9/15.52%]
SOUND OF QUALM 12"

[5/8.62%]
SVEO KORBE & PERSONL - iadny repekt! 12"


Poet hlasov: 58

Online: ... Autor: adrik punkgen@gmail.com: 2003 - 2018 ...